Privacy statement

 • Home
 • Privacy statement

Im-pact heeft jouw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van jouw gegevens. Daarom hebben we ons privacybeleid opgesteld in duidelijke taal en conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

im-pact, gevestigd aan Hagenweg 3C 4131 LX Vianen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

im-pact strategie & marketing
Hagenweg 3C
4131 LX Vianen
+31 30 700 9 750

Jeroen Wind is de Functionaris Gegevensbescherming van im-pact. Hij is te bereiken via jeroen@im-pact.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

im-pact verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jeroen@im-pact.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

im-pact verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

im-pact neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van im-pact) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

im-pact bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Van klanten worden persoonsgegevens verwerkt van contactpersoon vanuit de organisatie en van werknemers die betrokken zijn met project. Kan gaan om voornaam, tussenvoegsel, achternaam, functie, mailadres, telefoonnummer.
Met als doel: Het goed uitvoeren van de aangeboden dienst
Ontvangers: Deze worden niet verstrekt aan externen en worden intern alleen gedeeld met medewerkers die op hetzelfde project zitten.
Opslagperiode: Worden 2 jaar na einddatum geleverde dienst verwijderd.
Van klanten kan ook worden verwerkt, indien ze bereid zijn een referentie te geven: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, functie, bedrijf, foto. Deze referentie wordt dan op de website van im-pact geplaatst.
Met als doel: Informeren en werven van (potentiële) klanten
Ontvangers: Potentiële klanten
Opslagperiode: Referenties worden na 5 jaar verwijderd

 

Van werknemers wordt verwerkt: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer, telefoonnummer, e-mailadres, salarisgegevens, kopie ID en bankgegevens.
Met als doel: Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Ontvangers: intern alleen relevante medewerkers, extern boekhouder en belastingdienst. Met de extern boekhouder verwerkersovereenkomst.
Opslagperiode: arbeidsovereenkomst wordt 2 jaar na einde dienst verband vernietigd. Salarisadministratie moet 7 jaar bewaard worden (wettelijk verplicht) en wordt daarna vernietigd.

 

Van websitebezoekers die een bericht achterlaten op contactformulier op de site wordt verwerkt: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, mailadres, bedrijf, functie en reden voor contact.
Met als doel: het beantwoorden en zo goed mogelijk reageren op de contactvraag en het terugkoppelen van een eventueel advies naar aanleiding van het ingevulde.
Ontvangers: berichten op de website komen binnen op een algemeen mailadres waar intern alleen relevante medewerkers bij kunnen. Ze kunnen ook worden  opgeslagen in de database die bij de website hoort. In deze database kunnen enkel relevante medewerkers van im-pact en onze websitebeheerder.
Opslagperiode: berichten in de mail worden 1 jaar na dato verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Im-pact verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Im-pact gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. im-pact gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek
meet Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door im-pact en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeroen@im-pact.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . im-pact wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Im-pact neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jeroen@im-pact.nl. im-pact heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Enkel bevoegde medewerkers hebben toegang tot (persoons)gegevens
 • Er wordt gebruik gemaakt van veilige wachtwoorden en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.